Huisregels

Bij binnenkomst kunt u worden gefouilleerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het terrein worden ontzegd.

 1. Het is verboden mee te nemen:
  – Professionele foto apparatuur
  – Dranken en etenswaren
  – Vuurwerk, (vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname.
 2. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie
 3. Bedreigingen, wangedrag, vernielingen, beschadiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en ongewenste intimiteiten zijn verboden op straffe van verwijdering.
 4. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.
 5. Bij wet is het verboden alcohol te nuttigen of te roken onder de 18 jaar. Bij constatering wordt de persoon verwijderd van de plaats van het evenement.
 6. Kleding met racistische en provocerende uitingen zijn niet toegestaan.
 7. Bezoekers van/aan de locatie moeten zich kunnen legitimeren.
 8. Het in bezit hebben, voor handen hebben en handel in soft- harddrugs is verboden.
 9. Het verspreiden van folders, flyers en verkoop van goederen op of rondom Paleis Soestdijk is verboden.
 10. (Huis)dieren zijn niet toegestaan en worden derhalve niet toegelaten.
 11. Voor toegang is de minimum leeftijd 18 jaar. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar is begeleiding door een volwassene (18+) verplicht.
 12. Tijdens het festival zullen foto’s & opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 13. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie/locatie.