Huisregels

 1. Bij binnenkomst kun je gefouilleerd worden. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het terrein worden ontzegd.
 2. Het is verboden mee te nemen:
  — Vuurwerk
  — Messen / wapens
  — Professionele camera’s (camera’s met verwisselbare lens)
  — Selfie-sticks
  — Muziekinstrumenten
  — Action camera-accessoires
  — Professionele videoapparatuur
  — Stoelen / bankjes / krukjes / klapstoeltjes / opblaaskussens
  — Paraplu’s
  — Eigen consumpties (eten en drinken)
  — Glas en blik
 3. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie.
 4. Bedreigingen, wangedrag, vernielingen, beschadiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en ongewenste intimiteiten zijn verboden op straffe van verwijdering.
 5. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen, en ook niet voor letselschade.
 6. Bij wet is het verboden alcohol te nuttigen of te roken onder de 18 jaar. Bij constatering wordt de persoon verwijderd van de plaats van het evenement.
 7. Kleding met racistische en provocerende uitingen zijn niet toegestaan.
 8. Bezoekers van/aan de locatie moeten zich kunnen legitimeren.
 9. Het in bezit hebben, voor handen hebben en handel in soft- en harddrugs is verboden.
 10. Het verspreiden van folders, flyers en verkoop van goederen op of rondom Paleis Soestdijk zonder toestemming van de organisatie is verboden.
 11. (Huis)dieren zijn niet toegestaan en worden derhalve niet toegelaten.
 12. Er geldt geen minimumleeftijd om Royal Park Live te bezoeken. Bezoekers jonger dan 18 jaar dienen begeleidt te worden door een volwassene van minimaal 18 jaar oud.
 13. Tijdens het evenement zullen foto’s & opnames gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die het evenement bezoekt gaat hiermee akkoord.
 14. Door het bezoeken van Royal Park Live en het betreden van het festivalterrein ga je akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen van Agents After All Concerts B.V. Deze zijn te vinden via: https://www.agentsafterall.nl/algemenevoorwaardentoegangsbewijzenaaaconcerts

In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie en/of de beheerder van de locatie.

Royal Park Live